top of page

Privacyverklaring

NuNam hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij/zij zich richten tot NuNam, Kustraat 18, 3540 Herk-De-Stad of via info@nunam.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden we aan wie).

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;

 • Categorie 2: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;

 • Categorie 3: via cookies;

 • Categorie 4: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.​
   

NuNam kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 1. door gebruik van cookies;

 2. tijdens uw registratie en gebruik van de website;

 

NuNam kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Google Analytics maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Doeleinden van de verwerking

 

NuNam zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van NuNam om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

 • Categorie 2: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 • Categorie 3: cookies, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 • Categorie 4: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.
   

U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

Direct marketing

 

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan NuNam uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot NuNam, haar producten en/of diensten. NuNam kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door NuNam bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

Duur van de bewaring van uw gegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen NuNam en u.

Uw toestemming

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, neem gerust contact op, per e-mail naar info@nunam.be of per post naar NuNam (Kustraat 18, 3540 Herk-De-Stad), of door gebruik te maken van het contactformulier via “Contact” op onze website.

bottom of page